Điều Khoản & Điều Kiện

Tin tức
Trang web này được cung cấp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔ THỊ HÀ NỘI . HUTS là tên giao dịch của công ty. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc đồng ý với các điều khoản và điều kiện bên dưới. 1. Quyền từ chối trách nhiệm Với sự quan tâm đặc biệt được thực hiện nhằm đảm bảo thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không cam đoan về mức độ chính xác và có quyền thay đổi thông tin trên trang web này (bao gồm các điều khoản và điều kiện dưới đây) bất cứ khi nào mà không cần báo trước. Phải kiểm tra các điều khoản và điều kiện này mỗi khi sử dụng…
Read More