Ban quản lý tòa nhà tiếng anh là gì?

Home / Sự Kiện / Ban quản lý tòa nhà tiếng anh là gì?

Có rất nhiều người thắc mắc từ từ ban quản lý tòa nhà trong tiếng Anh là gì? Từ điển Anh – Việt dịch nghĩa từ này thế nào?

ban-quan-ly-toa-nha-tieng-anh-la-gi
Quản lý tòa nhà tiếng Anh là gì?

Hiện tại khi dịch từ Ban quản lý tòa nhà sang tiếng Anh sẽ cho 3 kết quả

  1. Building management
  2. Management of the building
  3. Building Management Committee

Trong đó thì từ Management là một danh từ thể hiện

Sự trông nom, sự quản lý

Sự điều khiển

Ban quản lý, ban quản đốc

Sự khôn khéo, sự khéo xử; mánh lới

Một số đoạn hội thoại có chứa từ Ban quản lý tòa nhà:

The management showed appreciation for all of this by putting the Witnesses on the priority list so that they would have the first opportunity to rent the building the following year.

Dịch: Ban quản lý bày tỏ sự biết ơn về tất cả những điều này bằng cách xếp Nhân Chứng vào danh sách ưu tiên vì thế họ sẽ có ưu thế để thuê tòa nhà này vào năm sau.

Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ quản lý tòa nhà là gì?

Gọi Ngay